Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

 

Logo Małopolska

 

„Żeby docenić wartość jednego roku, zapytaj studenta, który oblał końcowe egzaminy.
Żeby docenić wartość miesiąca, spytaj matkę, której dziecko przyszło na świat za wcześnie.
Żeby docenić wartość godziny, zapytaj zakochanych czekających na to, żeby się zobaczyć.
Żeby docenić wartość minuty, zapytaj kogoś, kto przegapił autobus lub samolot.
Żeby docenić wartość sekundy, zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek.
Żeby docenić wartość setnej sekundy, zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal.
Czas na nikogo nie czeka. Łap każdy moment, który ci został, bo jest wartościowy.
Dziel go ze szczególnym człowiekiem - będzie jeszcze więcej wart”.

Paulo Coelho

 

 

Aktywne działania Uczestników Projektu pn. „ Jutro już dziś-integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”

               Od miesiąca kwietnia rozpoczęły się intensywne i aktywne działania Uczestników Projektu
„Jutro już dziś-integracja społeczna i zawodowa w Gminie Trzciana”, które zostały ustalone
w Indywidualnym Planie Działania każdego z Uczestników. P
rzypominamy, że w ramach tegorocznego projektu w przedsięwzięciu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 – Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR uczestniczy
15 osób z terenu Gminy Trzciana,
które dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu po ukończonych zajęciach zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności społeczne i kompetencyjne. Część
z osób uczestniczących w Projekcie będzie miała okazję realizować się również w pracach społecznie użytecznych oraz stażach zawodowych, a wszystko to by każdy z Uczestników otrzymał kompleksowe wsparcie, które będzie miało na celu
osiągnięcie i utrzymanie efektu jakim jest aktywizacja społeczno-zawodowa.

Już drugi miesiąc Uczestnicy projektu mogą korzystać z pracy socjalnej świadczonej na ich rzecz, wsparcia asystenta rodziny, oraz z szerokiego wachlarzu instrumentów z zakresu aktywnej integracji- zarówno z działań o charakterze społecznym jak i zawodowym.

Od kwietnia rozpoczęła się również realizacja działań w Klubie Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej powstał z myślą o osobach bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnictwo w KIS umożliwi wzrost aktywności życiowej, pozwoli na uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Utworzenie KIS stanowi uzupełnienie działań aktywizujących prowadzonych przez GOPS i PUP.

Uczestnicy Projektu cyklicznie uczestniczą w grupowym wsparciu doradcy zawodowego i psychologa realizowanego przez doświadczonych trenerów firmy MAŁGORZATA STOLARSKA CENTRUM INSPIRACJI, a ponadto dodatkowo 8 osób z 15 osobowej grupy zrekrutowanej w tym roku do Projektu od maja realizuje Program Aktywizacja i Integracja. Realizacja założeń tego Programu jest możliwa dzięki pozytywnej opinii wyrażonej na I Posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bochni. Tym bardziej, cieszymy się że to właśnie nasi Uczestnicy podjęli się trudu Uczestniczenia w tym zadaniu, gdyż to właśnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie jest pierwszym ośrodkiem pomocy społecznej z terenu powiatu bocheńskiego, który przystąpił do realizacji we współpracy z PUP w Bochni Programu Aktywizacja iIntegracja.  PAI to program dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których został ustalony III profil pomocy. Jego celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu oddalania się od rynku pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych, umiejętności zawodowych, umiejętności społecznych, co w efekcie zaburza prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym.

Od miesiąca lipca oprócz działań dotychczas realizowanych Uczestnicy będą mogli podjąć kursy zawodowe zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami, dlatego też czas w którym w/w mogą korzystać z proponowanych form wsparcia będzie czasem coraz bardziej intensywnym i wierzymy, że dobrze wykorzystanym. Już teraz wszystkim tegorocznym Uczestnikom realizowanego projektu życzymy owocnych zajęć i determinacji w realizacji wytyczonych celów. Życzymy, aby nie opuszczały Państwa siły i energia potrzebne do podejmowania i realizacji nowych pomysłów

Przypominamy, że projekt potrwa do końca 2019r. dlatego też zachęcamy by nie czekać z decyzją o udziale w kolejnych edycjach do przyszłego roku. To właśnie teraz jest ten moment ,kiedy od Twojego wyboru zależą Twoje działania! Nie bój się jutra!

Nie zwlekaj- przyjdź, zapytaj, zapisz się już dziś!

Twoja decyzja może otworzyć Ci drogę ku łatwemu życiu.

I ty ją podejmiesz.

Zadbaj o swoje JUTRO-JUŻ DZIŚ


Małopolski Tele-Anioł

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Wrzesień 2018
23
Niedziela
06:34
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2017/2018

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj29
Wczoraj135
Ostatni tydzień958
Ostatni miesiąc3668
Razem290053
Twoje IP 54.80.58.121 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top