Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Wspieranie rodzin

Przeciwdziałanie przemocy

 

RPO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie jako realizator projektu pn. Jutro-już dziś-aktywizacja społeczna i zawodowa ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do udziału w projekcie. Rekrutację w roku 2017r. zaplanowano na okres styczeń-marzec 2017r., dlatego już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do skontaktowania się z pracownikami tut. Ośrodka, w celu skorzystania z oferty.

 

 INFORMACJA O PROJEKCIE

*Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku

*Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, oraz zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników projektu ma przyczynić się do ich aktywnego włączenia w życie społeczno-zawodowe.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

* osoby w wieku aktywności zawodowej

* osoby bezrobotne

* osoby zarejestrowane w PUP, osoby zakwalifikowane do III profilu

* osoby bierne zawodowo

*osoby z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

* osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub zawodowym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

*osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

*osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznejzgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

*osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

*osoby z niepełnosprawnościąosoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375, z późn. zm.),

*osoby niepełnosprawne intelektualnie,

*osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

*osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

WARTOŚĆ I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

*projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1, Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

* wartość projektu na lata 2017-2019 wynosi 571 300,24 zł., tj. kwota dofinansowania wynosi
485 605,05 zł, zaś kwota wkładu własnego 85 695,19 zł. Wartość projektu w roku 2017 wyniesie: 195 893,75 zł, w roku 2018: 190 618,75 zł, w roku 2019: 184 787,74 zł.

OFERTA PROJEKTOWA

* indywidualna diagnoza potrzeb realizowana przez psychologa i doradcę zawodowego, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników.

* zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym lub/i zajęcia indywidualne z psychologiem,

* warsztaty z doradcą zawodowym,

* zajęcia grupowe z psychologiem,

* szkolenia zawodowe,

* kursy zawodowe

* staże zawodowe,

*prace społecznie użyteczne

* ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i/lub zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
* zajęcia prowadzone w Klubie Integracji Społecznej w GOPS Trzciana

* wsparcie asystenta rodziny

* wsparcie finansowe

REKRUTACJA:

* warunkiem uruchomienia procedury rekrutacji jest wypełnienie przez Kandydata kwestionariusza naboru, który można wypełnić w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek- piątek 7.30-15.30 u pracowników socjalnych lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór jest udostępniony na stronie www Ośrodka przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania Kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz jego realizacji można uzyskać w biurze projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcianie:

Biuro projektowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie

Trzciana 248, 32-733 Trzciana
Kontakt:

tel: 14 613 60 02, 14 611 62 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.gopstrzciana.pl

http://gopstrzciana.pl/index.php/projekt-rpo-jutro-juz-dzis

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

To właśnie teraz jest ten moment,kiedy od Twojego wyboru zależą Twoje działania!

Nie bój się jutra!

Nie zwlekaj- przyjdź, zapytaj, zapisz się już dziś!

Twojadecyzja może otworzyć Ci drogę ku łatwemu życiu. I ty ją podejmiesz.

Zadbaj o swoje JUTRO-JUŻ DZIŚ

Małopolski Tele-Anioł

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Logowanie GOPS

Świadczenie wychowawcze

Projekt RPO "Jutro już dziś"

Kwiecień 2021
22
Czwartek
18:30
BuaXua Calendar

Terminy wypłaty świadczeń okres zasiłkowy 2020/2021

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Ilość odwiedzin

Dzisiaj467
Wczoraj698
Ostatni tydzień2452
Ostatni miesiąc11961
Razem621623
Twoje IP 3.238.250.105 Twój system Unknown - Unknown
Scroll to top