Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcianie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Trzciana.
Realizacja programu zaplanowana jest od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów oraz czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2023 r. Program będzie realizowany w dwóch formach:
1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
– miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
– ośrodku wsparcia,
– innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej Program.
2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
– ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
– w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
– innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które
otrzyma pozytywną opinię gminy realizującej Program.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Trzciana do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianie pokój nr 2.13 lub tel. 14 613 60 02

Portal niebieska linia
Portal empatia
Portal parpa Portal parpa